Služby

Tyto služby poskytujeme v nepřetržitém provozu.

 Místní i dálkové převozy

Převozy se zdravotnickým doprovodem

zajištění sportovních a kulturních akcí

ceník

Převozy

Zahraničí:

20,00 czk za 1km - vozidlo s řidičem - čekací doba posádky vyvolaná objektivní příčinou - za každou započatou hodinu - 100,00 czk

22,00 czk za 1km - vozidlo s řidičem a sestrou (záchranářem) - čekací doba posádky vyvolaná objektivní příčinou - za každou započatou hodinu - 200,00 czk

25,00 czk za 1km - vozidlo s řidičem, lékařem a sestrou (záchranářem) - čekací doba posádky vyvolaná objektivní příčinou - za každou započatou hodinu - 300,00 czk

Česko:

1 km - 100 km = 23 czk
101 km - 200 km = 21 czk
201 km - 300 km = 19 czk
301 km - 500 km = 17 czk
500 km a výše = 15 czk

zajištění Akcí

Akce (sportovní, společenské, atd...):
1 km = 23 czk

Prostoje při akcích:
300,00 czk za započatou hodinu - sanitní vozidlo s řidičem

700,00 czk za započatou hodinu - sanitní vozidlo s řidičem a sestrou (záchranářem) - 300,00 czk + 400,00 czk

800,00 czk za započatou hodinu - sanitní vozidlo s řidičem a lékařem - 300,00 czk + 500,00 czk

1000,00 czk za započatou hodinu - sanitní vozidlo s řidičem, sestrou (záchranářem) a lékařem - 300,00 czk + 300,00 czk + 400,00 czk


Platí se obě cesty. Za manipulaci (přistavení, odstavení) vždy 20,00 czk, pakliže se nejedná o čekání na vyšetření a prostoje - potom podle času - 200,00 czk/h

Sanita= 300,00 czk/h
Zdravotní sestra= 400,00 czk/h
Lékař= 500,00 czk/h zahraničí = 500,00 czk/h